Home » Delomr Den Inom Etik: Medicinsk Etik, Metaetik, Normativ Etik, R Ttsfilosofi, Till Mpad Etik, Bioetik, Harry Harlow, D Dshj LP, Stamcell by Source Wikipedia
Delomr Den Inom Etik: Medicinsk Etik, Metaetik, Normativ Etik, R Ttsfilosofi, Till Mpad Etik, Bioetik, Harry Harlow, D Dshj LP, Stamcell Source Wikipedia

Delomr Den Inom Etik: Medicinsk Etik, Metaetik, Normativ Etik, R Ttsfilosofi, Till Mpad Etik, Bioetik, Harry Harlow, D Dshj LP, Stamcell

Source Wikipedia

Published August 3rd 2011
ISBN : 9781231336816
Paperback
38 pages
Enter the sum

 About the Book 

K lla: Wikipedia. Sidor: 36. Kapitlen: Medicinsk etik, Metaetik, Normativ etik, R ttsfilosofi, Till mpad etik, Bioetik, Harry Harlow, D dshj lp, Stamcell, F retags samh llsansvar, Abortfr gan, Utilitarism, Milgrams lydnadsexperiment, MoraliskMoreK lla: Wikipedia. Sidor: 36. Kapitlen: Medicinsk etik, Metaetik, Normativ etik, R ttsfilosofi, Till mpad etik, Bioetik, Harry Harlow, D dshj lp, Stamcell, F retags samh llsansvar, Abortfr gan, Utilitarism, Milgrams lydnadsexperiment, Moralisk skepticism, Antipsykiatri, Djurf rs k, Pressetik, Kontraktualism, ALARA, Pliktetik, L karr tteg ngen, Dygdetik, gander tt, Organhandel, Vipeholmsexperimenten, R ttvisa, Hippokrates ed, Konsekventialism, Det naturalistiska misstaget, Aktion T4, Kategoriska imperativet, F rm nsklig etik, Deontologi, Milj etik, F rs ksperson, Organdonation, Vivisektion, Sinnelagsetik, Situationsetik, Kasuistik, Moralisk realism, Negativa och positiva r ttigheter, Socialt ansvarstagande, Helsingforsdeklarationen, Misstagsteori, Omsorgsetik, Forskningsetik, Partikularism, Fri- och r ttigheter, Inkapacitering, Etisk naturalism, Etisk intuitionism, Moralpsykologi. Utdrag: Harry Frederick Harlow (f delsenamn Harry Israel), f dd 31 oktober 1905, d d 6 december 1981, var en amerikansk psykolog. Harlows forskning p rhesusapor visade bland annat p vikten av nyfikenhet och trygghet vid inl rning och att m nniskans basala behov utg rs av mer n bara f da och s mn. Harlow vann stort erk nnande f r sina resultat och bel nades med flera priser National Medal of Science. Harlow r mest k nd f r sina experiment p rhesusapor som demonstrerade vikten av omv rdnad och n rhet i primaters tidiga utveckling. I dessa experiment togs apungar fr n sina m drar och isolerades. Merparten av forskningen skedde p University of Wisconsin-Madison, d r han arbetade med psykologen Abraham Maslow. I n gra av Harlows experiment ingick att l sa in apungarna i den sociala isoleringscellen F rtvivlans bur, som f rhindrade dem fr n att ha n gon som helst kontakt med andra levande apor eller m nniskor. Apungarna l mnades ensamma i upp till 24 m nader och utvecklade allvarliga st rningar. Experimenten var kontroversiella och en del forskare har angett dem som en viktig faktor f r...