Home » İktisat İlmi by Mehmed Cavid Bey
İktisat İlmi Mehmed Cavid Bey

İktisat İlmi

Mehmed Cavid Bey

Published January 2001
ISBN :
Paperback
365 pages
Enter the sum

 About the Book 

Cavid Bey, Türkiye’nin ilk liberal iktisatçılarındandır. Eserleri incelendiğinde döneminin iktisat biliminin bilgi stokuna hayranlık verici vukufiyeti kolayca fark edilmektedir. Aynı şekilde, ciddî bir bilim-fikir adamına yakışır bir analiz, muhakemeMoreCavid Bey, Türkiye’nin ilk liberal iktisatçılarındandır. Eserleri incelendiğinde döneminin iktisat biliminin bilgi stokuna hayranlık verici vukufiyeti kolayca fark edilmektedir. Aynı şekilde, ciddî bir bilim-fikir adamına yakışır bir analiz, muhakeme ve sentez kabiliyetine sahip olduğa da hemen anlaşılmaktadır. Ne yazık ki, diğer bazı isimler gibi Cavid Bey de ülkemizin çorak fikir ortamı ve hastalıklı siyasî yapılanması içinde unutulmaya mahkûm olmuş, belki de mahkûm edilmiştir.Bu memleketin LDT bünyesindeki yeni nesil liberalleri olarak asla kabullenemeyeceğimiz bu talihsiz durumu değiştirmeye kararlıyız. Bu çerçevede daha önce Deniz Karaman’ın Cavid Bey’i Ulûm-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmûası’ndaki yazılarını derleyen çalışmasını yayınlamıştık. Şimdi de Cavid Bey’in Mekteb-i İdadiye’de okutulmak üzere kaleme aldığı İktisat İlmi kitabını okuyucuya sunuyoruz.Liberal Düşünce Topluluğu bünyesindeki çalışmalarımızı, aynı çizgide, unutulmaya mahkûm edilen önemli liberal fikir adamlarının ve fikirlerinin yeniden gün ışığına çıkarılmasını sağlamak için azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz.